Strona główna Wydarzenia
Wydarzenia
Nowa prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Grażyna Rogala-Pawelczyk została nową prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - wybrali ją delegaci VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

Jak poinformowała NRPiP w komunikacie przesłanym w środę PAP, nowo wybrana prezes "pragnie nowoczesnego, odpowiedzialnego samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, spójnego, silnego siłą swoich członków, zaangażowanego w realizację zadań i gotowego podejmować wyzwania na miarę nowoczesnego pielęgniarstwa i położnictwa".

"Pragnę, by samorząd pielęgniarek i położnych był podmiotem, a nie przedmiotem w procesie podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia. Jesteśmy profesjonalistami i chcę pokazać decydentom i politykom, że warto korzystać z naszej wiedzy, organizując opiekę zdrowotną w Polsce" - podkreśliła w komunikacie Rogala-Pawelczyk.

Ustępująca dotychczasowa prezes Elżbieta Buczkowska pełniła swoją funkcję przez dwie czteroletnie kadencje.

Kim jest Grażyna Rogala-Pawelczyk?

Grażyna Rogala-Pawelczyk to doktor nauk medycznych, magister pielęgniarstwa, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, organizuje i prowadzi liczne kursy z zakresu organizacji i zarządzania.

Ukończyła Studium Menedżerskie UMCS i CSSiA w Lublinie (1997), kurs z organizacji i zarządzania w Centrum Edukacji Medycznej NRPiP w Warszawie (1998), studia podyplomowe na wydziale filozofii i socjologii UMCS w Lublinie oraz liczne kursy w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia.

W latach 1995-1999 była wiceprezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pełniła także funkcje Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (1999-2007), a od 2007 r. zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. ("Dziennik Gazeta Prawna")

 
16-17 września IV Zjazd Stowarzyszenia Instrumentariuszek Ortopedycznych

IV Zjazdu Stowarzyszenia Instrumentariuszek Ortopedycznych 16-17 września w ramach XXXVIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Hotelu Gromada w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie instrumentariuszek ortopedycznych zrzeszonych w STIO. Uczestniczyłyśmy w wykładach organizowanych przez PTOiTR, a także odbyła się sesja intrumentariuszek, gdzie szkolenia prowadziły firmy BBrown, J&J, Heraeus. Z okazji Zjazdu zarząd w osobach Barbary Bober i Ireny Figurskiej wydał Nr O Biuletynu Instrumentariuszek Ortopedycznych, który był udostępniany w czasie zjazdu na specjalnie zorganizowanym stoisku.


17 września odbyło się IV Walne Zgromadzenie Członków STIO. Ustąpił dotychczasowy Zarząd, któremu udzielono absolutorium, Zarząd w osobach :Barbara Bober - prezes, Irena Figurska-vice-prezes, Elżbieta Bock-Wożniak-vice prezes, Joanna Zegar-skarbnik, Małgorzata Jeleń-członek, Anna Ilnicka-członek. W głosowaniu tajnym wybrano nowy zarząd w osobach Renata Grzebalska- prezes, Ewa Bojanowska-vice prezes, Dorota Najdecka – vice prezes, Agata Kaczmarczyk - skarbnik, Izabela Jędrasiak-członek, Urszula Smorawińska -członek. Wybrano także Komisję Rewizyjną i nowych przedstawicieli regionalnych.

 
Program IV Zjazdu Stowarzyszenia Instrumentariuszek Ortopedycznych

 Program IV Zjazdu Stowarzyszenia Instrumentariuszek Ortopedycznych
Warszawa 16 - 17 wrzesień 2010 rok

Więcej…
 
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Więcej…
 
Środki ochrony indywidualnej-zastosowanie w praktyce. Nowoczesne techniki cementownia.
Szkolenie w WIM_1 Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej "Środki ochrony indywidualnej-zastosowanie w praktyce. Nowoczesne techniki cementownia." Styczeń 2010 r.

Konferencja na temat "Środki ochrony indywidualnej-zastosowanie w praktyce. Nowoczesne techniki cementownia." Zorganizowana przez STIO ,a prowadzona przez Jacka Majewskiego P.PH.U Drugaz oraz Roberta Karewicza Biomet Polska Sp.zoo odbyła się 14.01.2010 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie na ul. Szaserów 128 w godz. 9.00-14.30.
Więcej…
 
Sprawozdanie z pobytu na szkoleniu w Pradze

Konferencja w Pradze_3     Firma Synthes Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy współpracy z przedstawicielem Synthes w Czechach, w dniach 01-02/XII/09 zorganizowała w szpitalu „Na Homolce” oraz Szpitalu Wojskowym w Pradze szkolenie połączone  z prezentacją implantów firmy Synthes.

Więcej…
 
11.09-12.09 2009

VI Jesien Ortopedyczna w Tleniu k/Grudziądza

Więcej…
 
Czerwiec 2009
VI Śląski Kurs Osteosyntezy w Bystrej Śląskiej.
 
Czerwiec 2009
stio_1 IV szkolenie z cyklu Norma Pn-EN13795 w Sosnowcu.
 
Maj 2009
Konferencja w Krynicy Górskiej organizowana przez firmę STRYKER
 
Maj 2009
SICOT Konferencja w Kołobrzegu. Sesja instrumentariuszek organizowana przez firmę STRYKER.
 
18 kwietnia 2009

Pozegnanie Bloku Operacyjnego_18 W miesiącu grudniu 2008 roku zamknięto Centralny Blok Operacyjny Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Do czasu ukończenia kapitalnego remontu i przebudowy bloku; zespół ortopedyczno- traumatologiczny pracuje na salach operacyjnych SOR.
18 kwietnia 2009 roku odbyło się spotkanie koleżeńskie z okazji pożegnania Centralnego Bloku Operacyjnego WIM powstałego w 1964 roku.

Więcej…
 
Kwiecień 2009
Pomorska Wiosna Ortopedyczna w Rowach. Temat Konferencji - "Powikłania w Ortopedii cd."  III Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
 
Luty 2009
Trzecie szkolenie "Norma PN-EN 13795" dla instrumentariuszek z Gdańska i okolic odbyło się w Gdańsku Oliwie.
 
Październik 2008
Drugie szkolenie "Norma PN-EN 13795" dla instrumentariuszek z terenu Mazowsza ,odbyło w Warszawie.
 
Wrzesień 2008
Pierwsze z cyklu szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie "Norma PN-EN 13795 obłożenie i fartuchy chirurgiczne – wymagania użytkowe i poziom ochrony." Dla instrumentariuszek WIM Warszawie. W szkoleniu bierze udział Instrumentariuszka z Belgii Pani Linda Gusse oraz przedstawiciele firmy Kimberly Clark.
 
Wrzesień 2008
Jesień Ortopedyczna w Toruniu
 
Kwiecień 2008
Pomorska Wiosna Ortopedyczna w Rowach. Temat konferencji  - "Powikłania w Ortopedii". II Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 
Październik 2007
Konferencja w Pułtusku na temat "Podstawy teoretyczne oraz praktyczne próżniowego mieszania cementu"
 
Czerwiec 2007
V Śląski Kurs Osteosyntezy  w Bystrej Śląskiej
 
Kwiecień 2007
Pomorska Wiosna Ortopedyczna w Rowach. Konferencja pod tyt. "Alloplastyki innowacyjne stawu biodrowego"
 
Wrzesień 2006
XXXVI Zjazd Naukowy PTOiT w Katowicach